Opremanje odmorišta - Čeprlin, Vrbačinec, Jame

Kroz projekt je sredstvima EU sufinancirano opremanje 3 odmorišta - Čeprlin, Vrbačinec, Jame!

Jedno od opremljenih odmorišta je izletište Čeprlin na kojem su postavljene nadstrešnice, klupe i stolovi, ognjišta, koševi za smeće.

Postavljen je i pontonski mol.

Slika 1. Pontonski mol na izletištu Čeprlin

 Slika 2. Nadstrešnice sa klupama i stolovima te edukativnom pločom na izletištu Čeprlin

Slika 3. Izletište Čeprlin

 

Na Vrbačincu su također postavljene nadstrešnice sa stolovima i klupama, ognjište, koševi za smeće.

Slika 4. Odmorište Vrbačinec

Odmorište Jame su također opremljene istom opremom - nadstrešnice, klupe i stolove, ognjište te koševi za smeće.